Ratnagiri Parisar

Samna 2017

Prahar 2017

Stars Afternoon Voice Awards

Stars KBS 4 2012

Stars KBS 2 2012

Stars KBS 5 2012

Stars Saptahik 2012

Stars Saamna 2102

Stars Indian Express 2012

Stars Afternoon Voice Awards

Stars Aternoon Voice 2012

Stars Afternoon Voice 2 2012

Stars Mauritius 2012

Stars Aftrenoon 2011

Stars Loksatta 2010

Stars Saamna 2010

Stars Loksatta 2010 2

Stars Night 2

Stars Loksatta 3

Stars Lokprabha 2011

Stars Apla Mahanagar 2009

Stars Mumbai Prahar 2009

Stars Loksatta 2009 4

Stars Gujrati Samachar 2009

Stars Dainik Bhaskar 2008

Stars Saamna

Stars Night

Stars Le Defi Plus 2012